• ‼️ PRE ORDER Kotobukiya ARTFX J : Jujutsu Kaisen – Satoru Gojo No Extra Head ‼️ 「Deposit:1000Peso‼️ PRE ORDER Kotobukiya ARTFX J : Jujutsu Kaisen – Satoru Gojo No Extra Head ‼️ 「Deposit:1000PesoQuick View
 • NEW ARRIVALS
  Sold out!
  ‼️ PRE ORDER Kotobukiya ARTFX J : Jujutsu Kaisen – Satoru Gojo with Extra Head ‼️ 「Deposit:1000Peso」‼️ PRE ORDER Kotobukiya ARTFX J : Jujutsu Kaisen – Satoru Gojo with Extra Head ‼️ 「Deposit:1000Peso」Quick View
 • ‼️ PRE ORDER Kotobukiya ARTFX J : Kimetsu no Yaiba – Kocho Shinobu ‼️ 「Deposit:1000Peso」‼️ PRE ORDER Kotobukiya ARTFX J : Kimetsu no Yaiba – Kocho Shinobu ‼️ 「Deposit:1000Peso」Quick View
 • PRE ORDER
  NEW ARRIVALS
  Sold out!
  ‼️ PRE ORDER Kotobukiya ARTFX J – Renewal Package Version : Attack on Titan – Levi Ackerman ‼️ 「Deposit:1700Peso」‼️ PRE ORDER Kotobukiya ARTFX J – Renewal Package Version : Attack on Titan – Levi Ackerman ‼️ 「Deposit:1700Peso」Quick View
 • PRE ORDER
  NEW ARRIVALS
  Sold out!
  ‼️ PRE ORDER Kotobukiya ARTFX J : Fire Force – Shinra Kusakabe – 1/8 Scale REISSUE [2nd Release] ‼️ 「Deposit:1000Peso」‼️ PRE ORDER Kotobukiya ARTFX J : Fire Force – Shinra Kusakabe – 1/8 Scale REISSUE [2nd Release] ‼️ 「Deposit:1000Peso」Quick View
 • NEW ARRIVALS
  Sold out!
  ‼️ PRE ORDER Kotobukiya ARTFX J : Fire Force – Tamaki Kotatsu – 1/8 Scale REISSUE [2nd Release] ‼️ 「Deposit:1000Peso」‼️ PRE ORDER Kotobukiya ARTFX J : Fire Force – Tamaki Kotatsu – 1/8 Scale REISSUE [2nd Release] ‼️ 「Deposit:1000Peso」Quick View
 • ‼️ PRE ORDER Kotobukiya ARTFX J : Jujutsu Kaisen 0 Movie – Satoru Gojo 0 Movie Version ‼️ 「Deposit:1400Peso」‼️ PRE ORDER Kotobukiya ARTFX J : Jujutsu Kaisen 0 Movie – Satoru Gojo 0 Movie Version ‼️ 「Deposit:1400Peso」Quick View
 • NEW ARRIVALS
  Sold out!
  ‼️ PRE ORDER Kotobukiya ARTFX J : Kimetsu no Yaiba – Hashira Kyojuro Rengoku ‼️ 「Deposit:1,000Peso」‼️ PRE ORDER Kotobukiya ARTFX J : Kimetsu no Yaiba – Hashira Kyojuro Rengoku ‼️ 「Deposit:1,000Peso」Quick View
 • NEW ARRIVALS
  Sold out!
  ‼️ PRE ORDER Kotobukiya ARTFX J : My Hero Academia – Hawks ‼️ 「Deposit:1000Peso」‼️ PRE ORDER Kotobukiya ARTFX J : My Hero Academia – Hawks ‼️ 「Deposit:1000Peso」Quick View
 • NEW ARRIVALS
  Sold out!
  ‼️ PRE ORDER Kotobukiya Artfx J : 1/8 Jujutsu Kaisen – Megumi Fushiguro ‼️ 「Deposit:1,000Peso」‼️ PRE ORDER Kotobukiya Artfx J : 1/8 Jujutsu Kaisen – Megumi Fushiguro ‼️ 「Deposit:1,000Peso」Quick View
 • NEW ARRIVALS
  Sold out!
  ‼️ PRE ORDER Kotobukiya Artfx J : 1/8 Jujutsu Kaisen – Nobara Kugisaki ‼️ 「Deposit:1,000Peso」‼️ PRE ORDER Kotobukiya Artfx J : 1/8 Jujutsu Kaisen – Nobara Kugisaki ‼️ 「Deposit:1,000Peso」Quick View